Google Analytics

Statistikverktyg jämfört med säljverktyg

Google Analytics är ett statistikverktyg som kan visa besöksstatistik på webbplatsen. Google Analytics är ett verktyg man kan lära sig och där man själv genom att skapa olika kriterier kan ta fram statistik som kan presenteras i tabeller och grafer för att visa olika aspekter av webbplatsens statistik.

Google analytics kan inte visa namn på de företag som besöker en webbplats (källa).

Vad är syftet med tjänsterna?

Evisera och Google Analytics är skapade med helt olika syften. Evisera för att skapa ett underlag med relevanta leads att sälja till. Google Analytics är framtaget som ett verktyg som skall användas för att ta fram statistik som kan ligga som underlag för annonsering med Googles annonser, Adwords. Och som ett verktyg för Adwords är det användbart och rekommenderas av Google.

Vad är skillnaden mellan Evisera och Google Analytics?

Den stora skillnaden mellan Evisera och Google Analytics är förutom syftet att i Google Analytics får ni statistik om webbplatsen. Ni kan lära er att skapa rapporter som t.ex. kan visa vilka företag som besökt er, vilka sökord som använts osv. Presenterat som statistik. Ni kan exempelvis skapa en rapport för att se vilka 100 företag som senast besökt webbplatsen.

Ni kan skapa en rapport för att se vilka de senaste 100 sökorden är eller vilka de senaste 100 orterna som besöken kommer ifrån. Det kan vara intressant information om man vill veta var man bäst bör placera och synas med sina Adwords-annonser på Google. Men tyvärr inte användbart om man vill använda det som underlag för att sälja. Ni vet nämligen inte vilket företag som använt vilket sökord eller varit inne på vilken sida och då vet ni heller inte vem som är intresserad av vilken produkt.

  Evisera Google Analytics
Ger statistik om besökarna på er webbplats?
Se rapporter på datorn eller via utskrift?
Avsett att skapa underlag för försäljning?
Ger färdiga säljleads klara att kontakta?
Visar kontaktuppgifter till besökaren för att underlätta kontakt?
Visar vilken besökare som laddat ner material från er webbplats?
Kan visa vilken person som besökt er webbplats?
Visar vilket företag som är intresserad av en specifik produkt hos er?
Visar vilken av era produkter som är mest intressant för besökaren?
Visar vilka produkter som är intressanta för ett specifikt företag?
Lätt att komma igång utan utbildning?
Automatiska rapporter med leads att kontakta varje dag?
Fungerar direkt utan inställningar?
Sorterar automatiskt bort ovidkommande information?
Kan skapa kundkort med information för varje intressant besökare?
Personlig support?
Går det att skicka vidare delar av rapporten till andra säljare?


Kontakta oss

Om ni har frågor kring rapporten eller hur ni ska kontakta leads, tveka inte att ta kontakt.

Kontakta oss